دوره
صفر تا صد

صفر تا صد

 • مدرسان : پویا خزائلی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۹/۰۷/۱۰
دوره
تجربه

تجربه

 • زمان برگزاری : ۱۳۹۹/۰۶/۱۹
دوره
Soft room

Soft room

 • مدرسان : سهیل قندیلی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۹/۰۵/۲۴
دوره

"پارافیکشن"

 • مدرسان : پویان روحی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
دوره
Bridgium

Bridgium

 • مدرسان : محمدحسن فروزان فر , مهراد ایروانیان
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۱۱/۰۳
دوره
Revit

Revit

 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
دوره
Rhino

Rhino

 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۸/۲۸
دوره
Lumion

Lumion

 • مدرسان : احسان کازرونی
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۶/۰۴
دوره
Element

Element

 • مدرسان : داوود محمد حسن
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
دوره
Climacode

Climacode

 • مدرسان : ایمان شیخ انصاری
 • زمان برگزاری : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳